Małżonka zmarłego Dyrektora Stanisława Durlika przekazuje
Zarządowi i członkom Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków
Technikum Energetycznego w Sosnowcu "ENERGETYK"
oraz absolwentom i byłym nauczycielom szkoły
podziękowanie za uczestnictwo w pogrzebie,
złożone na grobie wiązanki kwiatów, za okazane współczucie, otwarte serca,
życzliwość oraz pomoc w organizacji ceremonii żałobnej.
Szczególnie dziękuje za poczet sztandarowy.

 

 

W imieniu Pani Marii Durlik
Urszula Mużykowska