K O M U N I K A T


Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu "ENERGETYK" odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 16:45 w Energetycznym Centrum Kultury im. Jana Kiepury, tj. w budynku dawnego Technikum Energetycznego, w sali nr 209.
Drugi termin zebrania wyznacza się w miejscu jw. w tym samym dniu o godz. 17:00.

Prosimy Członków Stowarzyszenia o udział w Walnym Zebraniu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane zostaje w celu wprowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, co znacznie ułatwi administrowanie stowarzyszeniem.

w imieniu zarządu SAiSTE "ENERGETYK"
Prezes Grażyna Grzesikowska