Witamy na stronach Stowarzyszenia

Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego

w Sosnowcu "ENERGETYK"

 

Wracamy do miejsca i czasu, które na stałe utrwaliły się w naszej pamięci.
Wracamy do Szkoły, która w godny sposób przygotowała nas do zawodu,
ukształtowała nasze charaktery i wskazała drogę na dalsze życie.
Nam, związanym z tą Szkołą chcemy przypomnieć lata wspólnie spędzone,
odnowić dawne znajomości, a historię tej niegdyś elitarnej Szkoły i pamiątki
po absolwentach, nauczycielach i pracownikach pozostawić dla potomnych.
W imieniu nas wszystkich, świadomych zaciągniętego niegdyś długu,
chcielibyśmy podziękować za zdobytą wiedzę i umiejętności, za wzorce postaw,
za cenne wskazówki jak dobrze i godnie żyć.

                                                                     Członkowie Stowarzyszenia
                                                                      Absolwentów i Sympatyków
                                                                      Technikum Energetycznego
                                                                      w Sosnowcu

Zapraszamy również na strony związane z Technikum Energetycznym na Facebook:

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego,

Technikum Energetyczne (nieistniejące)

Witryna i jej układ są przebudowywane i uaktualniane, jednak brak nam podstawowych informacji, w tym o pracownikach i absolwentach Technikum Energetycznego w Sosnowcu.
Jeżeli posiadasz informacje, lub chciałbyś administrować witryną, czekamy na kontakt!

TADEUSZ DZIERŻEK absolwent klasy "d" z 1973 r. poszukuje koleżanek i kolegów z klasy lub rocznika.

Prosi o kontakt telefoniczny pod nr 798_534_210.

Teodor F. Makowski jest absolwentem Technikum Energetycznego z 1967 r.
Po przejściu na emeryturę zasmakował się w pisaniu wspomnień.
Pomogła mu w tym pandemia zapewniając wiele wolnego czasu.
Wśród wspomnień jest parę słów o naszej szkole.

Zapraszamy do lektury