Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Mirosław Adamczyk. Absolwent Technikum Energetycznego - matura 1974 r.
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu.
Przez lata czynnie działał na rzecz Stowarzyszenia. Ostatnio pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 12 lutego 2022 o godz. 12:00 w Preczowie (Kościół przy ul. Szkolnej).

 

Cześć Jego Pamięci