HISTORIA TECHNIKUM

 Powojenna odbudowa Polski, intensywny rozwój gospodarki i przemysłu, rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną powodowały coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry dla energetyki. Konieczne było otwieranie szkół kształcących specjalistów.

W okresie istnienia szkoły zmieniały się władze, zmieniał zarząd szkoły, zmieniała się też nazwa szkoły.

Najważniejsze daty dla lepszego zobrazowania historii szkoły przedstawimy chronologicznie:

 • 02.1946 r. – powstaje zalążek naszego Technikum, klasa Szkoły Przemysłowej Energetycznej Elektrowni „Będzin”,
  Do klasy tej zostali wyselekcjonowani uczniowie z drugiej klasy elektrycznej Państwowej Szkoły Przemysłowej w Sosnowcu.
  Inicjatorem i twórcą, a także pierwszym dyrektorem nowo powstającej szkoły był inż. Wacław Torbus.
  Warto wymienić pierwszych etatowych nauczycieli Szkoły Przemysłowej Energetycznej.
  Byli nimi: Wacław Torbus, Euzebiusz Słomka, Antoni Latosa, Marian Łukowicz, Antoni Widawski, Kazimierz Wiśniewski i Henryk Janus.
  Warunki nauki i pracy były wówczas bardzo trudne. Brakowało nauczycieli, pomocy naukowych i własnej siedziby, zatem w czerwcu 1947 roku rozpoczęto prace przy budowie własnego obecnego budynku,
 • 10.1947 r. – przekształcono Szkołę Przemysłową Energetyczną w Państwowe Liceum Energetyczne (3 letnie gimnazjum i 2 letnie liceum)
 • W październiku 1949 r. Aktem Erekcyjnym uroczyście otworzono nowo wybudowany gmach szkoły, a szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum i Liceum Przemysłu Energetycznego w Sosnowcu,
 • W 1950 roku szkołę ukończyli pierwsi absolwenci z dyplomem czeladnika – elektryka (po ukończeniu trzech klas gimnazjum) oraz technika – elektryka (po ukończeniu gimnazjum i dwóch klas liceum), a 25.06.1950 r – szkoła otrzymuje nazwę: Państwowe Technikum Energetyczne im. Władysława Dyląga w Sosnowcu,
 • 1951 r. – Następuje zmiana systemu nauczania z dwustopniowego (gimnazjum, liceum) na jednostopniowe, a szkoła przechodzi pod zarząd Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.
  Z początku nauka w Technikum trwała cztery lata, zaś od roku 1960 pięć lat.,
 • Rok 1952 przyniósł szkole pierwsze sukcesy. Technikum zdobyło I miejsce i Sztandar Przechodni we współzawodnictwie międzyszkolnym oraz otrzymało miano najlepszej szkoły w Sosnowcu.
 • Rok 1961 to etap dalszego rozwoju szkoły. Do użytku oddano nowe skrzydło budynku, a w nim kilka pracowni, sale gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę i stołówkę.
 • W roku1986 r. szkoła otrzymuje nową nazwę, Zespól Szkół Zawodowych Południowego Okręgu Energetycznego,
 • 08.1986 r. - w skład Zespołu Szkół włączona zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Elektrowni „Łagisza”
 • W roku 1987 szkoła przechodzi pod opieką Elektrowni „Łagisza”, oraz utworzona zostaje filia szkoły w Bielsku – Białej (zlikwidowana w 1992 r.)
 • 1990 r. – odłączono Technikum dla Pracujących, które weszło w skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Energetycznego Będzin,
 • 03 1991 r. – z polecenia Polskich sieci Elektroenergetycznych następuje kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Energetycznych w Sosnowcu,
 • 01.1993 r. – Szkoła przechodzi pod nadzór Ministerstwa Oświaty Narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, a tym samym przestaje być szkołą resortową,
 • 09.1994 r. – przy Zespole Szkół Energetycznych utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową,
 • 01.1996 r. – Zespół Szkół Energetycznych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostają przejęte w zarząd przez gminę Sosnowiec,
 • Mimo, ze szkoła dysponowała nowoczesną, systematycznie modernizowaną i spełniającą wszelkie wymogi użyteczności bazą techniczną, a odpowiednio wyposażone pracownie i warsztaty szkolne zapewniały kształcenie licznego grona wartościowych absolwentów, dobrych fachowców zasilających kadry przemysłu nie tylko energetycznego, decyzją władz miasta Sosnowca szkoła nasza została w 2004 r. przeniesiona do szkoły na ulicy Legionów w Sosnowcu, a następnie zlikwidowana.