HISTORIA STOWARZYSZENIA

Zaczęło się od odświeżania starych znajomości w serwisie Nasza Klasa.

 

12 stycznia 2008 roku z inicjatywy jednego z absolwentów Technikum Energetycznego odbyło się spotkanie absolwentów i nauczycieli w opuszczonych murach naszej szkoły. Przybyła spora grupa osób i tam właśnie powstała inicjatywa założenia stowarzyszenia, w ramach działalności którego można byłoby się częściej spotykać, wymieniać adresy, dowiadywać się o losach dawnych Kolegów i Koleżanek, wspominać dawne dobre czasy kiedy to byliśmy uczniami, bądź gronem pedagogicznym Technikum Energetycznego w Sosnowcu.
Okazało się, że takie stowarzyszenie już istnieje. Zostało założone w 1998 roku z inicjatywy ówczesnych nauczycieli, kiedy szkoła jeszcze istniała.

W skład Komitetu założycielskiego stowarzyszenia powstałego w 1998 roku wchodzili: Mirosław Adamczyk, Stanisław Czekalski, Barbara Kądziela, Elżbieta Dębska, Jacek Górski. Pierwszą władze stowarzyszenia stanowili:

Zarząd:

Jacek GÓRSKI - prezes zarządu,
Mirosław ADAMCZYK - wiceprezes,
Elżbieta ŁAKOMIK - sekretarz,
Krystyna KOLOCH - skarbnik,
Stanisław CZEKALSKI - członek zarządu,
Barbara KĄDZIELA - członek zarządu,
Marek WDOWSKI - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Ewelina BUCKA  
Mieczysław KRAWCZYK  
Andrzej MARKIEWICZ  


Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 15 marca 2008 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu „Energetyk” zostało reaktywowane. Powołane zostały nowe władze;

Zarząd:

Lech IZDEBSKI -prezes zarządu
Jarosław OBWIOSŁO - wiceprezes
Piotr LATACHA - sekretarz
Agata NASZCZYŃSKA - skarbnik
Leszek ŁUKASIEWICZ - członek zarządu
Krzysztof SZYSZKA - członek zarządu
Andrzej WYDRYCHIEWICZ - członek zarządu
Michał SZCZĘŚNIAK - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Jacek GÓRSKI  
Mirosław ADAMCZYK  
Stanisław CZEKALSKI  
Elżbieta ŁAKOMIK  


Wyznaczono nowe cele stowarzyszenia, a statut został dostosowany do istniejących wówczas warunków.

W trakcie działalności tegoż zarządu z okazji 60–lecia Technikum Energetycznego w dniu 3 października 2009 roku zorganizowany został uroczysty zjazd absolwentów. Lata 2008 – 2013 to także okres intensywnych działań dla pozyskania pamiątek, pomieszczenia i utworzenia w nim Izby Pamięci po nieistniejącym już wówczas Technikum Energetycznym

W listopadzie 2013 roku następuje kolejna zmiana władz, a skład nowych przedstawiał się następująco:

Zarząd:

Stanisław DRECHNOWICZ - prezes zarządu
Lech IZDEBSKI - wiceprezes
Grażyna GRZESIKOWSKA - sekretarz
Danuta ŁUKASIEWICZ - skarbnik
Leszek ŁUKASIEWICZ - członek zarządu
Maciej GRUSZECKI - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Mirosław ADAMCZYK - przewodniczący
Elżbieta ŁAKOMIK - z-ca przewodniczącego
Michał SZCZĘŚNIAK - członek


Mimo zapewnień zarządu o podjęciu działań - cytuję „dla ożywienia samego Stowarzyszenia, jak również aktywności naszych Szanownych Kolegów i Koleżanek w procesie przygotowania jubileuszowych obchodów” = nie jest to najlepszy okres działalności stowarzyszenia.

W dniu 9 czerwca 2016 roku powołany jest nowy zarząd w składzie;

Stanisław SZCZĘŚNIAK - prezes zarządu
Grażyna GRZESIKOWSKA - wiceprezes
Anna KRUSIEC - sekretarz
Danuta ŁUKASIEWICZ - skarbnik
Urszula KARBOWNIK- UFNALSKA - członek zarządu

Skład Komisji rewizyjnej pozostał niezmieniony.

Na dzień dzisiejszy – czerwiec 2017 r stowarzyszenie liczy 18 członków (za członka stowarzyszenia uważa się osobę, która złożyła deklarację i opłaciła składkę członkowską) uporządkowano stan prawny zgromadzonych pamiątek. Izba Pamięci jest dzisiaj częścią Klubu Kultury, Energetycznego Centrum Kultury w Sosnowcu i prawną siedzibą stowarzyszenia. Zmodyfikowany i dostosowany do możliwości statut stowarzyszenia jest zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i złożony do zatwierdzenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powołano również komitet organizacji Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów, który to zjazd planowany jest na rok 2018.

W dniu 1 marca 2018 roku na Walnym Zebraniu Członków prezes zarządu Stanisław Szczęśniak złożył pisemną rezygnację z udziału w zarządzie stowarzyszenia i pełnienia funkcji prezesa zarządu.

Zastanów się;

  • Czy jesteś dumna/dumny, że jesteś absolwentem bądź nauczycielem lub pracownikiem Technikum Energetycznego w Sosnowcu,
  • Czy chciałabyś/chciałbyś by pamięć o Technikum Energetycznym w Sosnowcu przetrwała dla potomnych.

Jeżeli choć na jedno z pytań odpowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco przyłącz się do nas. Może odnowisz dawne znajomości, poznasz nowych ludzi, których łączy sympatia do dawnej elitarnej szkoły Technikum Energetycznego w Sosnowcu.