Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz do galerii zdjęć ze Zjazdu Absolwentów.

Zjazd absolwentów Technikum Energetycznego w Sosnowcu odbył się 6 października 2018 r. Główna część zjazdu miała miejsce w dawnym budynku technikum, w którym obecnie mieści się Energetyczne Centrum Kultury im. Jana Kiepury (ECK).
 
Każdy uczestnik zjazdu po podpisaniu listy obecności otrzymał identyfikator i znaczek zjazdowy. Rejestrację absolwentów i szatnię obsługiwały koleżanki z zarządu SAiSTE. Gronem pedagogicznym zajmowała się Urszula Mużykowska.
 
Uroczystość rozpoczęła się w auli o godz.13:00. Zgromadzonych przywitała Grażyna Grzesikowska, przedstawicielka organizatorów zjazdu, czyli Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu „ENERGETYK”. Gośćmi zaproszonymi byli: prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, prezes Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego prof. Dariusz Nawrot i dyrektor ECK - Michał Góral.
 
Dotychczasowe zjazdy absolwentów były związane z historią szkoły i odbywały się z okazji okrągłych rocznic jej powstania. W związku z tym prowadząca przedstawiła krótką historię szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jej początków, które datuje się na rok 1946. Z dwuletnim poślizgiem obchodziliśmy w czasie tego zjazdu 70 rocznicę powstania szkoły jako instytucji. Własny budynek szkoła otrzymała dopiero w 1949 r.
 
Mury szkolne opuściło blisko 6 tysięcy absolwentów różnych specjalności. Stanowili oni (i stanowią nadal) trzon kadry specjalistów w wielu instytucjach branży energetycznej oraz pionów energetycznych i elektrycznych w przemyśle. Są i tacy, którzy założyli własne firmy odnosząc znaczne sukcesy. Wśród absolwentów są pracownicy naukowi wyższych uczelni, nie tylko technicznych. Jest pewna grupa absolwentów, dla których droga zawodowa potoczyła się w diametralnie innym kierunku niż wyuczona w technikum. Przykładem jest nieżyjący JACENTY JĘDRUSIK aktor Teatru Rozrywki w Chorzowie, absolwent technikum z 1974 r. Był jedynym absolwentem, który współpracował z ECK biorąc udział w niektórych przedsięwzięciach organizowanych przez tą placówkę.
 
W tym momencie prowadząca poprosiła obecnych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć nieżyjących nauczycieli i absolwentów szkoły.
 
Udział w zjeździe zapowiedziało 330 absolwentów i 32 byłych nauczycieli. Na zjazd przybyli absolwenci nie tylko z najbliższych miast, ale także z różnych miejsc Polski. Kilka osób przyjechało spoza Polski, a nawet spoza Europy. Najstarszym absolwentem był Zbigniew Korlacki (absolwent z 1954 r.), który został uhonorowany pamiątkowym wydawnictwem. Autor książki, prof. Dariusz Nawrot był gościem zjazdu, więc nadarzyła się okazja, by otrzymać autograf. Pozostali uczestnicy zjazdu to absolwenci z lat 1955 – 2002.
 
Druga część zjazdu była poświęcona jubileuszowi XX-lecia powstania Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu „ENERGETYK”. Jako datę powstania stowarzyszenia przyjęto dzień wpisania do rejestru stowarzyszeń tj. 13 marca 1998 r. W okresie dwudziestoletniej historii SAiSTE należy odnotować najważniejsze wydarzenia: zjazd absolwentów w 2009 r., otwarcie Sali Tradycji w 2013 r., utworzenie strony internetowej oraz organizację obecnego zjazdu absolwentów.
 
Z okazji jubileuszu zarząd SAiSTE postanowił wręczyć Honorowym Członkom Stowarzyszenia pamiątkowe dyplomy i albumy. Zgodnie ze statutem tytuł Honorowego Członka został przyznany przez Walne Zebranie Członków następującym osobom:
  1. Jackowi Górskiemu - absolwentowi i byłemu nauczycielowi, za wkład pracy w założenie stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością w pierwszych latach istnienia,
  2. Urszuli Mużykowskiej - byłej nauczycielce, za zaangażowanie w tworzeniu Sali Tradycji i gromadzeniu pamiątek po Technikum Energetycznym w Sosnowcu,
  3. Michałowi Góralowi - dyrektorowi ECK im. Jana Kiepury, za pomoc w utworzeniu siedziby stowarzyszenia, wzorową współpracę z zarządem oraz współudział w organizacji zjazdu absolwentów Technikum Energetycznego w Sosnowcu.
Z uwagi na obowiązki zawodowe Jacek Górski nie mógł wziąć udziału w uroczystości. Dyplom i album otrzymał w terminie późniejszym.
 
Grażyna Grzesikowska w imieniu zarządu SAiSTE podziękowała byłym prezesom za kierowanie działalnością stowarzyszenia wręczając im książki z pamiątkową dedykacją. Książki odebrali: Lech Izdebski (15.03.2008-12.10.2013) i Stanisław Szczęśniak (09.06.2016-01.03.2018). W zjeździe nie uczestniczył Stanisław Drechnowicz, który pełnił funkcję prezesa w okresie 12.10.2013-09.06.2016.
 
Zarząd SAiSTE uhonorował także książkami pomysłodawców i autorów logo stowarzyszenia Macieja Gruszeckiego i Krzysztofa Szyszkę. Logo jest elementem wizerunku i statutu stowarzyszenia od 2008 r.
 
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał gospodarz obiektu dyrektor Michał Góral, który przedstawił działalność ECK. To przede wszystkim ponad 40 sekcji artystycznych i sportowych, podzielonych na ok. 80 grup w zależności od wieku i umiejętności. Miesięcznie korzysta z placówki od 2 do 3 tysięcy osób. Ponadto ECK jest organizatorem wielu imprez i koncertów, a także turniejów i konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Na zakończenie zaprosił uczestników do odwiedzenia udostępnionych sal i pracowni, w których prowadzone są zajęcia.
 
W części artystycznej zaprezentowało się kilka zespołów i sekcji działających w ECK.
 
Jako pierwsze wystąpiły KIEPURKI. W zespole śpiewają dzieci do lat 12. Siedem dziewczynek z wdziękiem wykonało 4 piosenki. Następnie wystąpił solista Studia Piosenki POZYTYWKA, które skupia dzieci powyżej 12 roku życia.
 
W tym momencie głos zabrał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Podziękował za zaproszenie i życzył wszystkim zgromadzonym spędzenia miłych chwil w gronie kolegów w murach dawnej szkoły.
 
Po wystąpieniu prezydenta Sosnowca zaprezentowały się pary tańca towarzyskiego. Na początek w swoim debiucie wystąpiła para maluchów. Następnie uczestniczyły w pokazie dwie pary taneczne, które mają na swoim koncie duże osiągnięcia, a na co dzień prowadzą zajęcia w ECK. Oglądaliśmy tańce latynoamerykańskie i standardowe.
 
Następnie zaprezentował się Zespół Tańca Nowoczesnego i Cheerleaders SKANDAL. Od 2008 r. zespół znajduje się w gronie najlepszych formacji Europy. Pięć dziewcząt wykonało kilka żywiołowych układów choreograficznych.
 
Ostatnim punktem części artystycznej był pokaz japońskiej sztuki walki aikido. W pokazie uczestniczyło 15 dzieci w różnym wieku. Pokaz prowadziła Paulina Jańczuk. Występujący uczniowie byli wielokrotnie nagradzani medalami podczas międzynarodowych mistrzostw tej sztuki organizowanych w Polsce i na Ukrainie.
 
Na zakończenie uroczystości prowadząca podziękowała firmom i instytucjom, które pomogły w przygotowaniu zjazdu, tj. TAURON Wytwarzanie w Jaworznie, Elektrociepłowni BĘDZIN, Wydziałowi Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i Energetycznemu Centrum Kultury im. Jana Kiepury. Grażyna Grzesikowska podziękowała również zarządowi SAiSTE za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu zjazdu.
 
Następnie uczestnicy zjazdu zostali zaproszeni na poczęstunek do Jazz Club KOMIN, który mieści się w dawnych warsztatach szkolnych. W tym samym czasie była możliwość zapoznania się z pamiątkami po Technikum Energetycznym i jego uczniach zgromadzonymi w siedzibie SAiSTE oraz z eksponatami w Sali Pamięci Jana Kiepury. Na tym zakończyła się główna część zjazdu. Uczestnicy zjazdu przenieśli się do Jazz Club KOMIN. Atmosfera indywidualnych spotkań była bardzo sympatyczna. Była okazja, by dawni koledzy mogli spotkać się przy kawie, herbacie i pysznych domowych ciastach. Niejednokrotnie były to pierwsze spotkania od ukończenia szkoły przed kilkudziesięciu laty. Miło było porozmawiać z nauczycielami i powspominać dawne czasy. W tym samym czasie absolwenci i nauczyciele przychodzili do sali nr 209, która jest siedzibą stowarzyszenia. Honory domu pełniła Urszula Mużykowska udzielając zainteresowanym wszelkich wyjaśnień. Naszą Salę Tradycji odwiedził także prezydent Sosnowca i dyrektor ECK.
 
Zgodnie z deklaracją dyrektora Michała Górala zostały udostępnione do zwiedzania niektóre sale i pomieszczenia dawnej szkoły. Można było również zajrzeć do nowoczesnego zaplecza technicznego w piwnicach budynku.
 
Połowa absolwentów uczestniczących w zjeździe wzięła udział w części towarzyskiej. Z powodu dużej ilości chętnych część towarzyska zjazdu odbyła się w dwóch lokalach. Absolwenci z roczników matury do 1972 r. bawili się w restauracji BELVEDERE mieszczącej się w Pałacu Schoena, a absolwenci z roczników matury od 1973 r. – w Domu Weselnym ZGODA na Pogoni. W każdym lokalu absolwenci z tego samego rocznika mieli zagwarantowane miejsce obok siebie. Była więc możliwość, by wspominać szkolne czasy, a także porozmawiać o dniu dzisiejszym. Chętni mogli potańczyć przy przebojach odtwarzanych przez didżejów zapewniających oprawę muzyczną imprezy.
 
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że uczestnikom zjazdu absolwentów pozostaną w pamięci mile chwile spędzone w czasie trwania imprezy.
 
Zarząd SAiSTE
 
Uwaga: osoby, które wniosły stosowne opłaty, a nie wzięły udziału w zjeździe absolwentów prosimy o kontakt w celu odbioru identyfikatorów i znaczków zjazdowych.
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      tel. 500-155-319