PRACOWNICY 
ADMINISTRACYJNI


 

ANKERSZTAJN Janina, CYBULSKA Teresa, CZERWIK Henryk, CZERWIEC Leokadia, DUDKIEWICZ Joanna, DRYGALSKA Barbara, KOMENDERSKA Izabela, KOPCZYŃSKA Anna, KOPEĆ Krystyna, MADEJ Maria, MUZYK Longina, MICHALSKA Teresa, MACHA Zenobia, MANDAT Danuta, MUSIALIK Wiesława, NASTALSKA Maria, NOWAK Elżbieta, OLSZEWSKA Wanda, OZGA Teresa, PAŃTAK Barbara, PACAN Ryszarda, PIEŚNIEWSKA Wanda, PIEKARCZYK Elżbieta, RĄCZY Paweł, ROSA Mieczysława, SAGAN Ewa, SIEMIŃSKA Danuta, SIKORA Janusz, SZCZEPAŃSKA Barbara, SZKUTNIK Irena, SOCHA Barbara, SAJDAK Wiesława. SZNAJDER Irena, UROCZYŃSKA Lucyna, URBANKIEWICZ Maria, WIERZGAŁA Mirosława, WSPANIAŁY Krystyna, ZACHARIASZ Zofia, ZAJĄC Ewa