O autorze

Komandor por. mgr inż. Teodor Makowski urodził się 17 stycznia 1949 roku w Czeladzi. Absolwent Technikum Energetycznego w Sosnowcu, Wydziału Automatyki. Służbę w Marynarce Wojennej RP rozpoczął 24 lipca 1967 roku, wstępując do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu z drugą lokatą studiów inżynierskich na Wydziale Technicznym i promocji do stopnia podporucznika marynarki, w kwietniu 1972 roku został skierowany do służby w 3. Flotylli Okrętów, w 2. Dywizjonie Kutrów Rakietowo- Torpedowych. Oddelegowany do Stoczni Północnej w Gdańsku na budowę kutra torpedowego pr. 664 w styczniu 1973 roku kontynuuje służbę w 1. dywizjonie Kutrów Rakietowo-Torpedowych (1.dKTRT), na stanowisku dowódcy działu elektromechanicznego ORP „Sprawny” – nr burt. 456. W 1987 roku został awansowany do stopnia komandora porucznika. 30 kwietnia 1989 roku, na własną prośbę, zakończył zawodową służbę wojskową, a rozpoczął pracę w marynarce handlowej na statkach obcych armatorów, początkowo jako II oficer mechanik, a następnie, przez 12 lat, jako starszy oficer mechanik – chief engineer. W lutym 2004 roku zakończył pracę na morzu. Do lipca 2015 roku pracował w Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni. W październiku 2016 roku podjął ponownie pracę w Stoczni Marynarki Wojennej SA, w biurze budowy okrętu patrolowego ORP „Ślązak”, na stanowisku specjalisty ds. wprowadzenia do eksploatacji układu napędowego okrętu. Pracę zawodową zakończył w grudniu 2019 roku, po sfinalizowaniu budowy i przekazaniu okrętu MW RP.

 

Wspomnienia o Technikum Energetycznym