Absolwenci 1956 r

Klasa "A"
Wychowawca: ??

CECHA Stanisław, CHAMOT Zofia, DEDYK Aleksandra, FLAK Zygmunt, KIDAWSKA Anna, KIWIORSKI  Wiesław, KUSIŃSKI Stanisław, ŁAZARZ  Stanisław, MORGAŁA Maria, NIZICKA Mirosława, OLEKSIAK Stefan, PATRZAŁEK  Włodzimierz, PIĄTEK Anna, PIECUCH Ryszard, PRZYBYŁA Janusz, ŚLIFIRSKI  Edmund, STĘPNIEWSKI Janusz, WIERZBICKI Andrzej, WŁOSIŃSKA  Lidia.

Klasa "B"
Wychowawca: ?

BANASIK Andrzej, BIAŁAS Lucjan, BŁACH Andrzej, CZUBAŁA Andrzej, IGŁA Leszek, JAMRÓZ Maria, JASKÓLSKI Jerzy, KALAGA  Roman, KĄCKI Roman, KIEŁB Andrzej, KOCOT  Romuald, KUBICZEK Janusz, ŁÓJ  Zenon, MAJCHERCZYK  Janusz, MATYSIAK Witold, MOTŁOCH  Eugenia, MYRTA Witold, PIOTROWSKI Wojciech, POKARMISZ Alfred, STRUZIK Piotr, TRZMIEL Mirosław, WACHECKI  Zbigniew, WIŚNIEWSKI Roman, WOŹNIAK  Jerzy, ŻAK Józef, ŻMIJEWSKI Andrzej.

Klasa "C"
Wychowawca: ?

BOCHENEK Janusz, BRYLEWSKI Stanisław, CISZEWSKI Janusz, GAŁKA Janusz, KAROLIŃSKI Antoni, KASPRZYK Henryk, KLOC Tadeusz, KORPUS Romuald, KUC  Piotr, LALEWICZ Wiesław, LIS Stanisław, MACHURA Henryk, OLASZEWSKI Sergiusz, STOLARCZYK Wirginiusz, SZCZUBIAŁ Stanisław, SZOPA Maciej, TYFEL  Ryszard, ZAMASZ Waldemar, ZEGAN Henryk.

Klasa "D"
Wychowawca: ?

CHMIELEWSKI Mirosław, GABZDYL Zygmunt, GRACZYK Wiesław, HAŁOTA Janusz, HARDT  Stanisław, KOBA  Janusz, KOSMALA Antoni, LACHENDRO  Andrzej, MALINGA Dionizy, MARCINIAK Dariusz, MOLENDA Jerzy, NAJMAN  Stanisław, NIEDZIELSKI Waldemar, NOLL  Henryk, ROWIŃSKI Sergiusz, SOLARSKI Tadeusz, SZAFRAN Zenon, TABOREK Zdzisław, WYDMAŃSKI Zenon.