Absolwenci 1962 r

Klasa "A"
Wychowawca: ??

BANAT Donat, BARGIEŁ Ludwik, BOJANOWSKI Janusz, CIĄŻYŃSKI Władysław, CIOS Janusz, FEDYNIAK Kazimierz, GARDZIŃSKI Henryk, GLUŹNIEWICZ Mirosława, HORTECKI Aleksander, KONOFALSKA Henryka, KUBICZEK Wanda, LASKOWSKI Jerzy, MAGDZIARZ Anna, MODRZEWSKI Adam, MUC Andrzej, PLESS Romualda, POBOROWSKI Andrzej, POMORSKI Jerzy, RADWAN Piotr, RUŚKIEWICZ Izabella, SŁUPSKI Jerzy, STELMACH Zdzisław, TORBUS Ewelina, WALCZAK Andrzej, WDOWSKI Marek, WIECZOREK Sławomir, WOJTOWICZ Maria, ZIÓŁKOWSKI Ryszard.

Klasa "B"
Wychowawca: inż. Dionizy BIEDAK

BEDNARSKI Leszek, CHCHAUZ Włodzimierz, CHODÓR Antoni, ILCZUK Czesław, KAŁA Bolesław, KLIMASZEWSKI Władysław, KOWALSKI Jerzy, KUSZPEK Stanisław, KWIATEK Zenobiusz, LASIKIEWICZ Lucjan, MORYŃ Mirosław, NOWAK Stanisław, PAŁKA Mirosław, PAWŁOWSKI Marian, PIECHOWICZ Janusz, SKIBA Antoni, ŚLĘZAK Janusz, UKUŚ Mikołaj, WELKE Janusz, WÓJTOWICZ Marian, WYDYMUS Krzysztof, ZAGÓRNY Jerzy

Klasa "C"
Wychowawca: ?

BAŁA Stanisław, BANASIK Jacek, BIECHOŃSKI Zdzisław, BLICHARSKI Marek, BUCZKOWSKI Mieczysław, DREJA Jerzy, DUDA Stefan, FERDYN Tadeusz, FLAK Ferdynand, GROCHOWIECKI Romuald, GWOŹDZIOWSKI Edmund, KASPRZYK Kazimierz, KOCJAN Józef, KOCJAN Zbigniew, KOZA Maciej, MIASKOWSKI Ryszard, OCIEPKA Jerzy, OLEŚ Edmund, PIWOŃSKI Emilian, PODSIADŁO Kazimierz, ROBAK Zbigniew, SITKO Mirosław, SOBUSIK Jerzy, SOWULA Andrzej, SZCZĘŚNIAK Włodzimierz, TRZĄSKI Jerzy, TYLIKOWSKI Andrzej, ZBIEŻEK Jan, ŻELICHOWSKI Stefan.

Klasa "D"
Wychowawca: ?

ADAMEK Andrzej, ANTCZAK Januariusz, BARGIEŁ Bogdan, CHAŁUPA Michał, DZIÓBA Edward, HAJKIEWICZ Wanda, KOZAK Czesław, KOŹMIŃSKI Henryk, MAZUR Eugeniusz, ORZESZYNA Wiesław, PIĄTEK Bogusław, PISZCZYK Zdzisław, PSONKA Janusz, ROMANEK Ryszard, SKRZYDŁO Kazimierz, STERNO Wenancjusz, SZYMCZYK Kazimierz, ŚPIOŁEK Józef, WÓJCIK Stanisław